Professionell utveckling

Ledningsgruppsutveckling

Personas konsulter är experter på grupprocesser och hur man skapar effektivitet i en ledningsgrupp. Med ert affärsmässiga uppdrag i fokus hjälper vi er att skapa ett team med gemensamt mål, tydliga spelregler, engagemang och hög produktivitet.

I vårt upplägg kan vi erbjuda:

 • Individuell kartläggning av gruppens medlemmar
 • Kartläggning av gruppens komposition och fungerande
 • Vi mäter gruppen effektivitet med metoden Group Development Questionnaire, GDQ
 • Skräddarskydda gruppinterventioner
 • Löpande konsultation

GDQ- Group Development Questionnarie

GDQ är en välkänd och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbetsgrupper och ledningsgrupper. Metoden bygger på mångårig forksning och är framtagen av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, USA.

GDQ består av ett frågeformulär som fylls i av gruppens medlemmar vid start av en grupputvecklingsprocess. Bearbetningen av resultaten är helt och hållet gruppinriktade och ger:

 • En bild av vilken utvecklingsfas som gruppen befinner sig
 • Ett mått på gruppens effektivitet och produktivitet i dagsläget
 • Tydliga svar på vad gruppen är bra på
 • Konkreta anvisningar om vad gruppen behöver utveckla för att nå ökad effektivitet i arbetet

Ledarutveckling

Vi erbjuder program för fördjupad ledarkompetens och personlig utveckling. Vi börjar med en kartläggning av styrkor och utvecklingsområden för att tillsammans med ledaren definiera fokusområden för den efterföljande coachingen.

 

Eventuella fokusområden:

 • Personliga styrkor och fallgropar som ledare
 • Mitt uppdrag som ledare
 • Utveckla ditt team
 • Medarbetarsamtal
 • Svåra samtal & konflikthantering
 • Feedback
 • Förändringsledning

Executive coaching

Vi lyssnar, ger rådgivning och reflektionsstöd i frågor som rör ditt uppdrag, din organisation och ditt ledarskap.

 

1