Dynamiska utbildningar

Seminarier

Vi erbjuder seminarier i syfte att utbilda och träna er ledare. Vi lär ut praktiska verktyg grundade i psykologisk teori och skapar hög interaktion med deltagarna för dynamiskt lärande.

Vi skräddarsyr upplägget efter era behov kring teman som Motivation & Arbetsglädje, Teamutveckling, Kompetensbaserad rekrytering, Feedback & Svåra samtal samt Konflikthantering.

 

coach

Kompetensbaserad intervjuteknik

En professionell rekryteringsprocess är centralt för att bygga ett starkt varumärke. Med en effektiv intervjuteknik kan du öka träffsäkerheten och minska diskriminering vid rekrytering.

Vår populära utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförs i små grupper med fokus på praktisk träning. För att optimera den pedagogiska effekten har vi ”inhyrda” intervjupersoner och vi videoinspelar intervjuerna. Vi lämnar stort utrymme för feedback, reflektion och gruppdiskussion utifrån deltagarnas behov.

Utbildningen ger

  • Ökade kunskaper i kompetensbaserad rekrytering
  • Ökade kunskaper i personlighetspsykologi och personbedömning
  • Fördjupad självkännedom i intervju- och samtalssituationer
  • Professionell intervju- och frågeteknik som ger relevant information
  • Samsyn kring tillvägagångssätt och bedömningar

Utbildningen ges både företagsinternt och i öppet format.