Objektiva bedömningar

Persona Executive

För tillsättning av företagets nyckelpersoner

Vi ger ett tydligt beslutsunderlag:

 • Matchning mellan kravprofilen och kandidatens egenskaper
 • Kandidatens intellektuella kapacitet, strategiska höjd och förmåga till problemlösning
 • Kandidatens förmåga till grundade beslut
 • Kartläggning av ledarbeteenden
 • En djupgående riskbedömning
 • Matchning mellan kandidatens och företagets grundläggande värderingar
executive

Persona Middle Management

För tillsättning av mellanchefer och projektledare

Vi ger ett tydligt beslutsunderlag:

 • Matchning mellan kravprofilen och kandidatens egenskaper
 • Kandidatens intellektuella kapacitet, strategiska höjd och förmåga till problemlösning
 • Kartläggning av ledarbeteenden
 • Matchning mellan kandidatens och företagets grundläggande värderingar
middle

Persona Basic

För tillsättning av tjänster utan ledarskap

Vi ger ett tydligt beslutsunderlag:

 • Kandidatens intellektuella kapacitet och förmåga till problemlösning
 • Matchning mellan kravprofilen och kandidatens egenskaper
 • Matchning mellan kandidatens och företagets grundläggande värderingar
basic

Personas Urvalsprocess

Personas process bygger på ISO:s riktlinjer för kvalitetssäkrade urval. Utifrån en strukturerad kravprofil formar vi ett upplägg med adekvata testmetoder på vetenskaplig och kompetensbaserade djupintervjuer.

Persona

Kravprofil

Genom dialog med våra uppdragsgivare skapar vi förståelse för organisationen, den aktuella rollen och bedömningskriterier. Om så önskas utformas kravprofilen i samråd med oss.

Assessment

Utifrån kravprofil kombineras olika assessment-metoder för att kunna leverera en relevant och fullständig bedömning. Testerna följs av en längre kompetensbaserad intervju där testresultaten valideras. Kandidaten får en gedigen återkoppling.

Avrapportering

För att säkerställa etik och kvalite avrapporterar vi muntligt i dialogform till våra uppdragsgivare. Vi ger vår samlade bedömning utifrån testresultat och djupintervju. Personas konsulter ger alltid tydliga rekommendationer.

Uppföljning

Det är viktigt för oss att kvalitetssäkra våra bedömningar. Vi följer upp kandidaternas prestationer när de varit verksamma i rollen mellan 9-18 månader.