Kartlägg Humankapitalet

Management Due Diligence

De mänskliga resurserna och drivkrafterna kan vara avgörande för ett lyckat förvärv. Syftet med management due diligence är att kunna ta tillvara på företagets befintliga kompetenser och resurser men också identifiera eventuella risker med företagets nyckelpersoner.

Vi erbjuder

  • Individuell bedömning av nyckelpersoner
  • Kartläggning av ledningsgruppens fungerande
  • Uppfattning av organisationskultur