Psykologisk expertis - Affärmässigt fokus

Personbedömning

Vilken kandidat har bäst förutsättningar att lyckas i rollen? Persona ger ett objektivt beslutsunderlag vid rekrytering av nyckelpersoner.

Utveckling

Vill du nå ökad samsyn och produktivitet i din ledningsgrupp? Persona erbjuder tjänster för målinriktad utveckling av individer, grupper och organisationer.

Utbildning

Öka träffsäkerheten vid rekryteringar! En utbildning i kompetensbaserad intervjuteknik hjälper dig att välja rätt kandidat.

Management Due Diligence

Skapa förutsättningar för ett lyckat förvärv. Persona kartlägger resurser, potential och risker med företagets nyckelpersoner och i organisationskulturen.