» Vad skiljer en ledningsgrupp från en samling chefer? Persona är experter på att skapa effektiva team. Mer om våra tjänster
Tjänster
Kompetensbaserad Intervjuteknik
Rekrytera mer objektivt och träffsäkert med kompetensbaserad intervjuteknik. Vi erbjuder vår populära utbildning båda i öppet format och företagsanpassad form.  Fokus är på praktisk träning med verkliga intervjupersoner. Mer om utbildningen
Aktuellt
Få mer ut av ert ledningsgrupparbete
Vi mäter effektiviteten i din ledningsgrupp med hjälp av GDQ, en vetenskapligt beprövad metod. Ni får även svar på vad er grupp behöver för att utvecklas och bli mer produktiv, och vi ger er stöd i att ta rätt steg framåt. Ökat engagemang och arbetsglädje brukar komma på köpet!
Aktuellt
Onboarding
Nytt arbete betyder nya utmaningar. Persona kan nu erbjuda introduktionsstöd till nytillsatta nyckelpersoner som vid rekryteringen genomgått en personbedömning hos oss.  Mer om Onboarding